Zelf elektra storing zoeken

Wanneer bij u thuis de stroom uitvalt kunt u zelf een paar stappen ondernemen voor dat u een erkend installateur inschakelt.


Als er een defect is opgetreden, kan het zijn dat een installatieautomaat of aardlekschakelaar is uitgevallen. Controleer dit in de meterkast als volgt:

 • Kijk in de verdeelkast of een installatieautomaat of aardlekschakelaar op "O" of "OFF" staat.
 • Als dit zo is, is er mogelijk een storing in één van de lampen of elektrische apparaten of is er een overbelasting geweest doordat er teveel apparaten gelijktijdig waren ingeschakeld.

Uw nieuwe groepenkast direct door ons laten samenstellen?


Let op: probeer altijd eerst het defect op te sporen voordat u een installatieautomaat of aardlekschakelaar weer inschakelt.

Bijvoorbeeld:

 • Een lamp springt kapot, waardoor tijdelijk een kleine kortsluiting ontstaat en de installatieautomaat uitschakelt. Zet de lamp uit en vervang hem.
 • U steekt een stekker in het stopcontact en vervolgens valt de stroom uit. Dit apparaat is waarschijnlijk defect.
 • U heeft een aantal apparaten tegelijkertijd aan staan, waardoor de gevraagde stroom te hoog wordt. Schakel een van de apparaten uit.

Probeer dus eerst het mogelijke defect of de storing op te lossen en schakel dan de installatieautomaat weer in. Blijft de automaat uitvallen, zonder dat u een oorzaak kunt ontdekken, bel dan uw installateur.


Installatieautomaat inschakelen

Hieronder zijn de handelingen voor het inschakelen van een installatieautomaat stap voor stap uitgelegd.

Als een installatieautomaat is uitgevallen, handelt u als volgt:

Stap 1

 • Indien meerdere apparaten en/of lampen zijn aangesloten, schakel deze dan eerst uit en haal de stekkers uit het stopcontact

Stap 2

 • Schakel de installatieautomaat weer in, door deze in de stand "1" of "ON" te zetten.

Stap 3

 • Schakel de installatieautomaat weer uit.
 • Schakel één van de apparaten of lampen in en herhaal stap 2.
 • Herhaal deze stappen totdat de installatieautomaat uitvalt. Het is nu duidelijk welk apparaat de storing veroorzaakt, of dat er teveel apparaten tegelijk in werking zijn.

Stap 4

 • Blijft de installatieautomaat uitvallen? Neem dan contact op met uw installateur of woningbouwvereniging.

Uitgeschakelde aardlekschakelaar

Als de aardlekschakelaar uitschakelt, handelt u als volgt:

Stap 1

 • In één van de groepen rechts naast de aardlekschakelaar is een storing opgetreden. Probeer het defect in uw huis op te sporen.

Stap 2

 • Lukt dit niet, dan kunt u alle automaten rechts van die aardlekschakelaar uitschakelen door ze op "O" of "OFF" te zetten.

Stap 3

 • Schakel vervolgens de aardlekschakelaar en één voor één de automaten weer in.

Stap 4

 • Bij inschakelen van de automaat waarachter de storing zit, schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.

Stap 5

 • U weet dan in welk deel van uw huis / installatie een storing of defect zit. Los de storing op en schakel aardlekschakelaar en automaten weer in.

Stap 6

 • Lukt dit niet, schakel dan de betreffende automaat, waarachter de storing zit, uit en laat die groep controleren door uw elektro installateur.