Zelf elektra aanleggen

Het laten installeren van elektrotechnische installaties is een vak met vele verantwoordelijkheden. Laat u het elektra door een erkend installateur uitvoeren dan bent u zeker van een veilige installatie voor jaren.


Heeft u zelf voldoende basiskennis van elektrotechniek dan kunt u bepaalde elektro werkzaamheden zelf uitvoeren, hieronder geven wij belangrijke instructies.


Uw nieuwe groepenkast direct door ons laten samenstellen?


Werk altijd spanningsloos

Test altijd of de spanning er werkelijk af is.

Gebruik hiervoor geen spanningszoeker (in schroevendraaiervorm), maar een 2-polige spanningstester. Deze zijn ook bij de bouwmarkt te verkrijgen. Het zijn twee meestal handvaten met een meetpen en een snoertje er tussen. Op een van de handvaten zitten meestal leds die aangeven hoeveel spanning er staat. Doe voor de controle een test of de tester goed werkt.

Gebruik voor het uitschakelen van de groepen de groepenautomaat of groepschakelaar. Het alleen eruit draaien van een zekering - "stop" (voor zover nog van toepassing) volstaat niet. Het is voor het werken aan de installatie veiliger, wanneer er tweepolig is afgeschakeld.


Werk niet in de groepenkast (meterkast)

Laat het werken aan en in een groepenkast over aan een erkend installateur, doe dat niet zelf. Wel kunnen er in overleg met de installateur vaak door uzelf voorbereidingen worden gedaan voor het plaatsen of wijzigen van een groepenkast, zoals het aanleggen van de benodigde buizen en het trekken van bedrading.


Betrouwbare verbindingen

 • Zorg voor betrouwbare (schroef/insteek) verbindingen en lassen.
 • Slechte verbindingen zijn een belangrijke oorzaak voor brand.
 • Gebruik géén kroonsteentjes in lasdozen, maar lasdoppen of-klemmen.
 • Laat geen koper bloot op delen die buiten de lasdop/klem of aansluitschroef zitten. Let daar vooral ook op bij het aansluiten van stekkers of fittingen aan soepel snoer.
 • Gebruik bij snoer met soepele kern altijd adereind hulzen om de adertjes bij elkaar te houden onder een schroef, en gebruik een adereind tang om deze erop vast te persen.
 • Het vertinnen van de uiteinden is niet juist en kan brand veroorzaken evenals het ontbreken van de hulzen.

Houd je aan de voorgeschreven kleuren:

 • Blauw = Nul (oude kleur rood)
 • Bruin = Fase (oude kleur groen)
 • Groen/geel = Aarde (oude kleur grijs)
 • Zwart = Schakeldraad (oude kleur is zwart)

 

Afwijken van die kleuren brengt jezelf en anderen in gevaar, omdat de bedrading dan niet klopt.


Eén groep door één buis

Bedrading van twee (of meer) verschillende groepen mag nooit door één buis gaan en nooit in één inbouw- of lasdoos zitten. Enige uitzondering hierop is de hierna genoemde kookgroep.


Maximum aantal draden door één buis

In een flexibele buis mogen minder draden getrokken worden dan in een schuifbuis (= gewone installatiebuis).

Getallen tussen haakjes gelden voor flexibele buis.

DraaddoorsnedeBuis 16 mmBuis 19 mm
1,5 mm²5 (4)Niet beschreven
2,5 mm²4 (3)5 (5)

Voorbeelden aantal draden in een pvc buis

Toegestaan in 16 mm schuifbuisToegestaan in 16 mm flexibele buis
VD 3 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²VD 3 x 2,5 mm² + 1 x 1,5 mm²
VD 2 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm²VD 2 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²

Eigen groep voor huishoudelijke apparaten

 • Huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, wasdrogers, vaatwassers en ovens moeten vrijwel altijd op een eigen groep, met een eigen kabel/bedrading van zekering naar wandcontactdoos.
 • Elektrische kookplaten en zware ovens moeten veelal op een speciale dubbele of 3-fasen (kook)groep aangesloten worden.

In geval van twijfel bij de installateur informeren.


Zorg voor voldoende kennis

Stel jezelf terdege op de hoogte van het hoe en waarom op het gebied van elektra-aanleg. Hiertoe kun je de sites van de grotere bouwmarkten raadplegen. Daar staan veel informatie-brochures en stappenplannen over elektra-aanleg.


Elektra in de badkamer heeft heel speciale eisen

Elektriciteit in een badkamer heeft speciale eisen. Zowel voor wat betreft plaats contactdozen/schakelaars, als het aardingssysteem. In elk geval moet (in het algemeen gesproken) elk metalen deel in een badkamer verbonden zijn met een centraal aardpunt. Dat moet op zijn beurt verbonden zijn met aarding in de centraaldoos. Dus bij verbouwing aan een badkamer extra alert op de diverse voorschriften.


Tóch in de groepenkast werken?

Doe dat alleen indien je over voldoende kennis en ervaring op elektra-gebied hebt!

Als je (tóch) in de groepenkast bezig gaat, ga dan op een rubber mat staan. Een oude maar nog steeds goede maatregel is waar mogelijk te werken met één hand in de zak. Zo voorkom je stroomdoorgang door het lichaam, en dan met name door het hart.


Schakel de groep alleen in met de groepenkast dicht

Als je in de kast hebt gewerkt en je deze weer wilt inschakelen, zorg dan dat de kast dichtzit. Draai je de zekering vast (als je die nog hebt). Zorg dan dat er een glaasje in de schroefkop zit zodat bij een sluiting er geen vonk naar buiten kan komen. Bij de grotere stromen (mespatronen) is dat een veel voorkomende oorzaak van zware verwondingen en helaas soms de dood.

Dit is alleen nodig in de oudere installaties waar voor de kookgroep wel eens een krachtgroep wil zitten met alleen 3 zekeringen. Bij de 1-fase groepen zit er altijd (dat hoort tenminste zo) een groepsschakelaar. Zet deze uit. Zo plaats je de zekering stroomloos en kan er geen vonkvorming optreden.


Kortsluiting in de groepenkast

Als er in de meterkast een stop of automaat doorslaat, dan kan er ergens in huis kortsluiting zijn. Kortsluiting ontstaat wanneer één of meer elektrische draden met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld door een kapot apparaat of een beschadigde kabel. De stroom vindt dan ongehinderd zijn weg naar plekken waar het niet hoort. Gelukkig schakelt de stop of automaat in de meterkast direct de stroom uit.


Kortsluiting in de elektrische installatie kunt u voorkomen:

 • Check of elektrische kabels goed geïsoleerd zijn. De mantel mag niet beschadigd zijn.
 • Gebruik alleen elektrische apparaten die minimaal een CE-markering hebben. Nog beter is een KEMA-keur (of de Duitse variant VDE-keur).
 • Houd u zich altijd aan de gebruiksaanwijzing van elektrische toestellen.
 • Zorg ervoor dat u elektrische kabels nooit vastspijkert of vastniet.
 • Raak blootliggende kabels nooit aan.
 • Laat nooit een elektriciteitskabel onder een deur op tapijt doorlopen. Door slijtage kan kortsluiting of brand ontstaan.
 • Gebruik kabels nooit om iets op te hangen.
 • Trek nooit aan kabels om de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik hiervoor de stekker.
 • Gebruik nooit meer dan één verlengsnoer tussen apparaat en stopcontact.
 • Gebruikt u een verlengkabel, bijvoorbeeld op een haspel? Rol het snoer dan volledig uit voor gebruik.