Capaciteitstarief

Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Vanaf 1 januari 2009 worden alle kosten voor het transport van elektriciteit in rekening gebracht via vaste bedragen onafhankelijk van uw verbruik.


Het capaciteitstarief werdt ingevoerd omdat het beter aansluit op de kosten van het transportnet en het voordelen voor de consument met zich meebrengt. Kosten van energietransport zijn namelijk hoofdzakelijk vaste kosten. Door het capaciteitstarief wordt de administratie eenvoudiger. Het dataverkeer tussen de netbeheerder en de leverancier vermindert waardoor er minder kans is op fouten.

Wilt u weten waar u aan toe bent met het capaciteitstarief? Op de website van consuWijzer vindt alle benodigde en actuele informatie.


Uw nieuwe groepenkast direct door ons laten samenstellen?


Wat zijn de gevolgen voor u als consument?

Het gevolg van de invoering van het capaciteitstarief is dat de capaciteit van uw aansluiting bepalend is geworden voor de transportkosten. Of u meer of minder gaat betalen hangt af van uw specifieke situatie.

 

De invoering van het capaciteitstarief heeft als voordelen voor u:

  • simpeler tarieven;
  • een eenvoudiger rekening;
  • gemakkelijker wisselen van leverancier;
  • één aanspreekpunt voor vragen over de energierekening: uw leverancier.

 

De invoering van het capaciteitstarief geldt voor alle kleinverbruik elektriciteit aansluitingen t/m 3x80A(mpère). Het capaciteitstarief voor gas geldt voor alle kleinverbruiker gasaansluitingen t/m 170.000 m3 per jaar. Voor gas en elektriciteit gelden aparte capaciteitstarieven die te vinden zijn op de website van de Energiekamer.


Gaat u meer of minder betalen?

In de meeste gevallen zult u ongeveer evenveel betalen. De overheid paste namelijk gelijktijdig de tarieven van de Energiebelasting aan. Voor uw gasrekening zal de invoering van het capaciteitstarief nauwelijks effect hebben omdat u voorheen al 75% vaste kosten betaalde wat nu 100% vaste kosten is geworden.

De meeste huishoudens hebben de aansluiting t/m 3x25A. De kosten worden in de meeste gevallen volledig gecompenseerd door de Energiebelasting. Heeft u een aansluiting van groter dan 3x25A dan spreken we over zogeheten zakelijke kleinverbruikers.

Bij zakelijke kleinverbruikers met een grotere doorlaatwaarde (groter dan 3x25A) is het effect afhankelijk van het verbruik. Bij een gemiddeld verbruik heeft invoering van het capaciteitstarief geen effect.

Zakelijke kleinverbruikers met hoger verbruik dan het gemiddelde verbruik van hun aansluitcategorie gaan er (iets) op vooruit. Zakelijke kleinverbruikers die minder dan dit gemiddelde verbruiken, gaan er iets op achteruit. Zakelijke kleinverbruikers die substantieel minder verbruiken dan het gemiddelde verbruik komen in aanmerking om tegen een gereduceerd tarief de doorlaatwaarde van hun aansluiting te laten verlagen.

Zakelijke kleinverbruikers die slechts incidenteel gebruik maken van een hoog piekvermogen zullen er wel op achteruit gaan.


De enige mogelijkheid om te besparen op het capaciteitstarief is door een aansluiting met lagere capaciteit aan te vragen. Uw aansluiting valt dan in een lagere tariefgroep. Dit kan echter alleen als die lichtere aansluiting groot genoeg is voor uw situatie. Of capaciteit verlaging mogelijk is, is daarom alleen vast te stellen door een installateur.

Het aanpassen van uw hoofdzekeringaansluiting kan dus geld opleveren, Zeemanelektro kan u hierin adviseren.

Wanneer u een nieuwe groepenkast door Zeemanelektro laat installeren controleren wij altijd of u niet een te hoge hoofdzekeringwaarde heeft.


Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.