Beveiliging van de elektrische installatie

De verschillende aansluitingen van de elektrische installatie in een woning worden samengevoegd tot groepen die worden aangesloten in de groepenkast. Elke groep moet worden voorzien van een beveiliging, bijvoorbeeld door de installatieautomaat die de stroomdoorvoer uitschakelt als er een stroomstoring optreedt. De beveiliging moet de groep uitschakelen bij:

  • overbelasting: te veel vermogen op de groep;
  • aardsluiting: sluiting tussen de fase en aarde;
  • kortsluiting: sluiting tussen de fase en nul.

Groepschakelaar meterkast

De groep moet ook in- en uitgeschakeld kunnen worden door een dubbelpolige schakelaar. Deze groepschakelaar schakelt zowel de fase als de nul. Groepenkasten bestaan in verschillende uitvoeringen:

  • Installatiekasten met smeltveiligheden
  • Groepschakelaars, installatiekasten met installatieautomaten
  • Groepschakelaars, installatiekasten met aardlekautomaten (alamats)

Uw nieuwe groepenkast direct door ons laten samenstellen?


Smeltveiligheden

In sommige woningen staat nog een groepenkast met smeltveiligheden (ook wel zekeringen of stoppen genoemd), groepschakelaars en een of meerdere aardlekschakelaars. Treedt in deze installatie een storing op, dan moet na het oplossen van de storing de zekering (stop) worden vervangen. Dit is een nadeel van dit soort kasten. In de nieuwbouw worden ze dan ook niet meer toegepast.


Installatieautomaten

Een installatieautomaat is een combinatie van een zekering en groepschakelaar. In de nieuwbouw worden hoofdzakelijk verdeelkasten met installatieautomaten, aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar geplaatst. Het voordeel van deze kasten is dat er na een storing nooit een zekering hoeft te worden vervangen. De groep wordt weer van stroom voorzien door de automaat weer van stroom voorzien door de automaat of aardlekschakelaar in te schakelen.


Aardlekautomaten (alamats)

Er zijn ook verdeelkasten met voor elke eindgroep een aardlekautomaat . Dit is een combinatie van een installatieautomaat en aardlekschakelaar. Bij het gebruik van een aardlekautomaat hoeft dus geen aardlekschakelaar te worden geplaatst. Ook deze verdeelkast moet worden voorzien van een hoofdschakelaar. Ook hierbij kan na een opgeloste storing de automaat weer worden ingeschakeld.