Aansluiten van de groepenkast

Is de kast compleet voorbedraad, dan hoeven alleen maar de twee draden (fase en nul) op de hoofdschakelaar te worden aangesloten. Deze worden later door het energiebedrijf op de KWh-meter op het meterbord wordt gemonteerd. De bruine of zwarte fasedraad en de blauw nuldraad moeten minimaal 60cm lang zijn, gemeten vanaf de onderkant van de verdeelkast.


Groepenkast aansluiten op de hoofdaansluiting

Wanneer het om het vervangen van de bestaande stoppenkast / meterkast gaat kom je nog vaak oude kleuren tegen:

  • Zwart voor de fase
  • Rood voor de nul

Tevens moeten de draden een minimale doorsnede hebben van 6 qmm hebben. Het kan voorkomen dat het energiebedrijf het meterbord met de KWh-meter op de hoofdschakelaar worden aangesloten.

Steeds vaker wordt door het energiebedrijf een aarde meegeleverd, zodat er geen aparte aardelektrode hoeft te worden geslagen. Dit wordt door een sticker op het meterbord vermeld. Het kan voorkomen dat de installateur de verdeelkast zelf moet samenstellen uit een lege kast met verschillende onderdelen. De verdeelkast wordt dan in onderstaande volgorde opgebouwd:

  • Hoofdschakelaar
  • Aardlekschakelaars
  • Installatieautomaten
  • Aardrail afgemonteerd op buisinvoer

Uw nieuwe groepenkast direct door ons laten samenstellen?


Aantal aardlekschakelaars in een groepenkast

Het aantal aardlekschakelaars is afhankelijk van het aantal groepen. Er mogen maximaal vier eindgroepen achter een aardlekschakelaar worden gemonteerd.

Let op: Bestaat de installatie in een woonhuis uit meer dan twee eindgroepen, dan moeten deze over minimaal twee aardlekschakelaars worden verdeeld.