Eaton AFDD+ vlamboogbeveiliging

eaton-afdd+-vlamboogbeveiliging

Wist u dat 42 procent van alle branden in woonhuizen ontstaan in de elektrische installatie?

De innovatieve Eaton AFDD+ met vlamboogdetectie beschermt personen, gebouwen (of woningen) en apparaten tegen brand die wordt veroorzaakt door vlambogen. Deze nieuwe component (welke vanaf januari 2017 via nieuwegroepenkast.nu leverbaar) van Eaton detecteert hoge-frequentiepatronen in stroomkringen die duiden op de aanwezigheid van een vlamboog. Er wordt dan automatisch afgeschakeld, waarmee het risico wordt weggenomen.

Hoe ontstaan vlambogen?

Vlambogen ontstaan meestal door schade aan bekabeling of losse contacten. Deze  schade kan veroorzaakt zijn door een kabel die bekneld is geraakt onder  een  deur  of meubel, mechanisch overbelaste stekkers  en losse of niet goed  aangedraaide klemverbindingen. De vlambogen vormen een direct  gevaar  voor personen omdat ze de elektrische infrastructuur beschadigen en snel brand  kunnen veroorzaken.Een veilige en snelle  waarneming van een  vlamboog is daarom van essentieel belang. Conventionele aardlekschakelaars en installatieautomaten kunnen vlambogen echter meestal niet detecteren.

Verschillende vlambogen

In elektrische circuits  kan onderscheid gemaakt worden tussen seriële en parallelle vlambogen, soms ook aangeduid  als lage-stroom vonkontladingen.Een lage-stroom vonkontlading is een  elektrische vlamboog met  een  totale  stroom die lager is dan de nominale stroom van de schakeling en / of de nominale stroom van het  beveiligingscomponent. Aangezien de (hoogfrequente) vlamboogstroom niet significant  hoger  is dan de nominale stroom, en in veel voorkomende gevallen onder  de tripdrempel van de installatieautomaat en aardlekschakelaar kan liggen,  zullen deze  beveiligingscomponenten niet (altijd) trippen.

Ook aardlekschakelaar en installatieautomaten beschermen mee

Zoals al vele decennia bekend is, verkleinen aardlekschakelaars en installatieautomaten het risico op elektrisch ontstane branden. Aardlekschakelaars en installatieautomaten zijn echter niet in staat om het risico op brand  als gevolg  van seriële of parallelle vlambogen tussen actieve geleiders te verminderen.

Seriële vlambogen

Seriële  vlambogen zijn lagestroom vonkontladingen in een geleider die meestal onder  de nominale afschakelstroom van de installatieautomaat blijven. Om deze  reden zal de automaat niet afschakelen.

Parallelle vlambogen

Deze  lage-stroom vonkontladingen  tussen fase en nulgeleider blijven meestal onder  de nominale afschakelstroom van de installatieautomaat. Ook in dit geval is er geen sprakevan afschakeling. Lage-stroom vonkontladingen tussen  fase en aarde  met  een  lekstroom zijn vaak groter  dan 30mA.In dit geval zal de aardlekschakelaar wel afschakelen.

Een vervorming van het stroomsignaal (sinus) ten tijde van de nuldoorgang is kenmerkend voor de aanwezigheid van een  vonkontlading.

Accurate en snelle detectie van vlambogen

De AFDD+ van Eaton  herkent het  hoge  frequentiepatroon van een  vlamboog en zorgt ervoor dat vlambogen snel  en accuraat worden gedetecteerd.  De component is ontworpen om nauwkeurig het  onderscheid te maken tussen een  werkelijk vlamboogrisico en andere hoogfrequente signalen die zich vaak voordoen in bijvoorbeeld  woonhuissituaties. Dit voorkomt onnodige afschakelingen.

Eisen voor AFDD's

De algemene eisen voor AFDD’s zijn in 2013  voor het eerst vastgelegd met  de introductie van de IEC 62606norm  van de Internal  Electrical Commission in 2013.  Deze norm bepaalt dat AFDD’s geactiveerd moeten worden bij detectie van een  vonkontlading de effecten van vlambogen in eindgroepen nu ook als aanbeveling  in de Nederlandse norm opgenomen. Dit is zeker belangrijk voor verblijfsobjecten met  slaapgelegenheid, op plaatsen met  brandgevaar of waar  brandbare materialen zijn gebruikt  voor de constructie en plaatsen waar  gevaar  kan ontstaan voor onvervangbare goederen. Hierbij dient  opgemerkt  te worden dat een  aanbeveling  in de norm  niet geheel vrijblijvend is. De exacte uitgebreide NEN1010  normtekst staat in artikel 421.7  van de NEN1010:2015.

Meerdere functie's in één installatie component

De nieuwe AFDD+ van Eaton beschikt naast de vlamboogdetectiefunctionaliteit, ook over de functies van een  aardlekschakelaar en installatieautomaat. Hierdoor  is de AFDD+ een  betaalbare, robuuste en betrouwbare alles-in-één oplossing die aan alle normen voldoet  en eenvoudig te installeren is. Deze  beveiligingscomponent is bij uitstek interessant voor groepenkasten in woonhuizen  en voor gebouwen met  gedeelde bewoning zoals verzorgingshuizen en opvangcentra, waar  de gevolgen van een  vlamboog rampzalig kunnen zijn.

Zeemanelektro biedt de nieuwe AFDD+ componenten van Eaton van 1 januari 2017 aan in zijn Eaton groepenkast programma.